Metakognitiv terapi i media - vi har samlet artiklene for deg.

November 25, 2020

Metakognitiv terapi er en forholdsvis ny terapiform, men den blir ofte omtalt som revolusjonerende, og brer raskt om seg. Her har vi samlet noen artikler slik at du kan lese hva andre sier om metoden.

Kan depresjon og angst behandles på ti uker ved å slutte å gruble? Det mener Pia Callesen som har skrevet bok om metoden. Professor ved NTNU sier det er mye som tyder på at terapien vil ta over som anbefalt behandling for angst og depresjon i fremtiden.

Les mer her.

Over 85 prosent av pasienter med generell angst ble friske eller mye bedre etter tolv timer med metakognitiv terapi. Studien viser at metakognitiv terapi er klart mer effektiv enn kognitiv atferdsterapi mot generalisert angstlidelse, både på kort og lang sikt

Les mer om studien her.

Pasientene som deltok i studien ble behandlet over ti uker. 80 prosent ble helt friske fra sin depresjonsdiagnose.

Les mer om depresjonsstudien her.

Metakognitiv terapi baserer seg på veldig enkle teknikker, men det er utrolig effektivt. Før bekymret jeg meg hele tiden: Jeg bekymret meg for hva som skulle skje i fremtiden, eller så overanalyserte jeg noe som allerede hadde skjedd. Jeg klarte aldri å være tilstede i nuet, sier hun, og fortsetter: Allerede etter første dag på kurset, kunne jeg merke forandring. Det er ganske magisk at det kan forandre livet så drastisk!

Les mer her.

Den danske psykologen Pia Callesen går så langt som til å omtale terapiformen som et paradigmeskifte innen psykologien. I kapittelet «Det er slutt på å vrenge sjelen» fastslår Callesen at metakognitiv terapi tar et endelig oppgjør med den freudianske psykoanalysen som mente å kunne behandle depresjon gjennom samtaler om vonde opplevelser i barndommen. MCT bygger på ideen om at man kan få det bedre ved å gjøre mindre – ikke mer – med tankene og følelsene.

Les mer her.

Hele 90 prosent blir friske av angst etter 6-12 behandlinger med metakognitiv terapi.  Til sammenligning;  Tradisjonell kognitiv atferdsterapi (KAT) vektlegger primært tankeinnholdet hos pasienten og er per i dag den best dokumenterte behandlingen ved depressive lidelser, men studier viser at kun halvparten blir friske av sin depresjon etter endt behandling. Etter 18 måneder har halvparten av de som ble friske, opplevd et tilbakefall.  Det er altså en signifikant forskjell mellom de to terapiene.

Les mer.

Færre pasienter får tilbakefall etter depresjon med metakognitiv behandling, viser ny forskning.

Les mer om forskningen fra NTNU her.

No items found.
No items found.

LES OGSÅ