Komplisert sorg

OM KOMPLISERT SORG

Sorg er ikke en sykdom, men for noen går ikke sorgen over. Den blir ikke mildere etter som tiden går som ved en normal sorgprosess, men går i stedet over i en form for depresjon eller kronisk sorg. En slik sorgtilstand kaller vi komplisert sorg. Komplisert sorg er en diagnose.

SYMPTOMER OG TEGN PÅ KOMPLISERT SORG:

  • Depresjonssymptomer
  • Følelse av meningsløshet
  • Lengsel etter den man har mistet, ønske om å skru tiden tilbake
  • Gjenopplevelse av dødsfallet eller tiden før dødsfallet
  • Vedvarende grubling med utgangspunkt i hvis-bare-tanker
  • Redsel for, eller motvilje mot å glemme
  • Manglende evne til, eller ønske om å gå videre med livet

HVA FØRER TIL KOMPLISERT SORG?

Omtrent 7-10% av de som opplever sorg vil utvikle kompliserte sorgreaksjoner. Plutselige dødsfall gjennom ulykker og selvmord, og det å uventet miste et barn er noen livshendelser som gir økt risiko for å utvikle komplisert sorg. Mange som blir fanget i komplisert sorg er redde for å glemme, eller de ønsker ikke å glemme. De kan ha tanker om at det å gå videre vil bety at de ikke var glad nok i den de har mistet. De kan også ha tanker om at det er umoralsk å skulle leve som før eller å skulle ha det bra. Grubling omkring den avdøde og unngåelse av sosial aktivitet og nye erfaringer opprettholder sorgen.

BEHANDLING FOR KOMPLISERT SORG

I en behandling for komplisert sorg vil vi utforske hvilke prosesser som opprettholder sorgen, og dine tanker omkring disse prosessene. Deretter vil vi hjelpe deg til å se hva du kan gjøre for å klare å gi slipp på sorgen og gå videre på en måte du er komfortabel med samtidig som du beholder kjærligheten for den du har mistet.

Kontakt oss gjerne dersom du ønsker mer informasjon, eller bestill en time direkte i vår kalender.

Vi tilbyr time i Oslo og Online

KONTAKT

TELEFON

Ma. - Fre. 09:00 - 17:00

EPOST

Svar innen 24 timer

ADRESSE

Slemdalsveien 70A
0370 OSLO

SEND MELDING

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.