Livskriser

OM LIVSKRISER

De fleste vil oppleve en eller flere kriser i løpet av livet. Hva som utløser en livskrise kan variere, men typiske eksempler er:

  • Skilsmisse
  • Utroskap
  • Sykdom hos en selv eller noen man er glad i
  • Dødsfall
  • Ufrivillig barnløshet, abort eller dødfødsel
  • Brudd i relasjoner til arbeidsliv
  • Flytting
  • Brudd i vennskaps- eller familieforhold
  • Andre tapsopplevelser

SYMPTOMER OG BEHANDLING VED LIVSKRISE

En livskrise kan utløse symptomer tilsvarende angst og depresjon i en periode uten at dette er unormalt. Som regel går det over av seg selv. For noen kan det likevel være nyttig å ha en nøytral part å prate med, ventilere til, få hjelp til å håndtere smerte og usikkerhet, og til å leve videre med det som har hendt. De fleste vil også ha god nytte av teknikker og råd for å håndtere tankekjør, søvnvansker, og ubehagelige symptomer.

Kontakt oss gjerne dersom du ønsker mer informasjon, eller bestill en time direkte i vår kalender.

Vi tilbyr time i Oslo og Online

KONTAKT

TELEFON

Ma. - Fre. 09:00 - 17:00

EPOST

Svar innen 24 timer

ADRESSE

Slemdalsveien 70A
0370 OSLO

SEND MELDING

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.