Erik Palm

Hei, jeg heter Erik. Jeg er utdannet psykolog fra Lund universitet i Sverige, og har siden spesialisert meg i kognitiv-, og nå metakognitiv terapi.

Fra tidligere har jeg flere års erfaring fra voksenpsykiatrien og førstelinjetjenesten der jeg har drevet utredning, oppfølging, og behandling av alt fra lettere problemer som uro og nedstemthet, til tyngre psykiske lidelser. Jeg har også erfaring med undervisning, rådgivning, og kognitiv gruppeterapi som jeg har vært med på å utvikle og drive.

Jeg har spesiell kompetanse på kognitiv- og metakognitiv terapi for angstlidelser, depresjon, traumelidelser, søvnproblemer, og stress. I tillegg har jeg mye erfaring fra arbeid med stress og utbrenthet i arbeidslivet, coaching for ledere i stressende jobber, og arbeid med minoritetsgrupper.

I terapi er jeg opptatt av at du skal føle deg hørt og respektert, og av at behandlingen skal være både meningsfull, forståelig, og føre til bedring.

Jeg starter ved MKT-Oslo 1. mars, og har derfor mange ledige timer for øyeblikket. Jeg ser frem til å bli kjent med deg.

KONTAKT

TELEFON

Ma. - Fre. 09:00 - 17:00

EPOST

Svar innen 24 timer

ADRESSE

Universitetsgata 24
0162 OSLO

SEND MELDING

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.