OCD / Tvangslidelse

OM OCD / TVANGSLIDELSE

OCD eller tvangslidelse kan arte seg på mange måter. Fellesnevneren er tilbakevendende ubehagelige tanker, impulser, eller følelser som man forsøker å håndtere eller bli kvitt gjennom handlinger eller tankeritualer. Tvangsgrubling og tvangsmessig tviling er vanlig ved alle typer OCD. Perfeksjonistiske trekk og ønske om å være helt sikker er også vanlig. For en person med tvangslidelse holder det ikke å vite eller se at noe er gjort eller ikke gjort, det må også føles riktig.

Noen har både tvangstanker og tvangshandlinger. Andre har kun tvangstanker og mentale ritualer. Tvangsmessig grubling og tvil omkring kjærlighetsforhold, følelser, livsvalg og andre større og mindre tema kan også klassifiseres som en form for tvangslidelse dersom dette tar opp mye tid og går ut over velvære og fungering.

TVANGSTANKER OG TVANGSHANDLINGER:

Vanlig innhold i tvangstanker:

 • Smitte fra bakterier, tanker eller følelser
 • Sykdom
 • Død, Gud, helvete
 • Homofili
 • Pedofili
 • Uønskede/upassende seksuelle tanker
 • Tanker om å ha gjort noe negativt/farlig/feil selv om man ikke kan huske å ha gjort det
 • Tanker om at man kan komme til å gjøre noe farlig, feil, galt selv om man ikke ønsker det
 • Tanker om man kan bli/være ansvarlig for noe man kunne forhindret

Tvangstanker har som regel det innholdet man minst av alt vil at de skal ha. Mange skammer seg derfor over sine tvangstanker. Forskning viser at 80% av oss har denne typen tanker i ny og ne. Det ser ut til at mennesker som utvikler tvangslidelse føler et sterkere ubehag knyttet til tankene, og derfor begynner å jobbe mot disse, noe som fører til at problemet eskalerer.

Vanlige tvangshandlinger:

 • Vasking
 • Sjekking
 • Gjenta handlinger på bestemte måter eller et bestemt antall ganger
 • Gå i bestemte mønstre, eller unngå å komme borti visse ting
 • Forsøke å oppnå symmetri
 • Plassere ting på bestemte måter
 • Be om forsikring fra andre
 • Mentale ritualer

Vanlige mentale ritualer:

 • Bønner
 • Tenke mottanker
 • Argumentere mot tankene
 • Telle eller gjenta ord eller regler
 • Gå gjennom hendelsesforløp
 • Prøve å huske nøyaktig
 • Følge 100% med når man gjør noe
 • Forsøke å ha visse tanker / følelser når man går over terskler eller gjennomfører oppgaver

Tvangshandlinger har som mål å forhindre at noe fælt skal skje, å oppnå en følelse av sikkerhet og ro, eller å bli kvitt tangstankene.

BEHANDLING AV OCD / TVANGSLIDELSE

Etter at det ble opprettet OCD-team ved DPS-ene i Norge har de fleste kunnet få god hjelp med sin tvangslidelse i det offentlige helsevesenet. Dersom du ikke har prøvd behandling gjennom OCD-team anbefaler vi at du forsøker dette før du oppsøker privat psykolog.

Dersom du ikke har blitt frisk gjennom behandling hos OCD-team / firedagersmetoden, og du opplever at grunnen til dette er at det ikke ble jobbet nok med dine tankeprosesser, er det mulig at metakognitiv terapi kan hjelpe deg. Om du ønsker metakognitiv terapi for OCD anbefaler vi at du oppsøker oss eller noen andre som har den treårige metakognitive utdannelsen siden OCD ofte er noe mer komplekst og utfordrende å behandle enn andre angsttilstander.

Tvangslidelse er en bekymrings, og overtenkingslidelse, og metakognitiv terapi har derfor god effekt. I en behandling for OCD med metakognitiv terapi vil vi blant annet hjelpe deg til å behandle dine tvangstanker som vanlige tanker, noe de faktisk er. Dette vil som regel raskt føre til at du får færre tvangstanker og at tankene blir mindre plagsomme. Vi bruker også eksponeringsterapi som en del av behandlingen ved tvangslidelse.

Kontakt oss gjerne dersom du ønsker mer informasjon, eller bestill en time direkte i vår kalender.

Vi tilbyr time i Oslo og Online

KONTAKT

TELEFON

Ma. - Fre. 09:00 - 17:00

EPOST

Svar innen 24 timer

ADRESSE

Slemdalsveien 70A
0370 OSLO

SEND MELDING

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.