Hvorfor det ikke funker å tenke positivt, og hva du bør gjøre i stedet!

March 13, 2021

Bruker du mye krefter på å prøve å tenke positivt? På å snu negative tanker til positive? Og føler du kanskje at det ikke er så lett, og at det ofte heller ikke fungerer så lenge av gangen?

Det er lett å føle seg sliten og mislykket når forsøkene på å tenke positivt ikke fører frem. Men kanskje er det ikke din feil? Og kanskje er spørsmålet “hvordan tenke positivt” egentlig ikke det beste utgangspunktet for et godt liv?

Positiv tenkning er ikke løsningen på angst, depresjon, eller lav selvfølelse

Jeg er god nok! Jeg ser bra ut! Jeg kan klare det! Det har gått bra før, så det vil nok gå bra denne gangen også! Jeg elsker meg selv akkurat slik jeg er! Jeg er sterk, åpen og glad! Jeg er nok!

Dette er noen eksempler på positive tanker som du kan bli oppfordret til å tenke når ting ikke går bra, eller når du føler deg nedstemt eller engstelig. I sosiale medier oversvømmes vi daglig av sitater som skal inspirere til velvære og suksess. Når livet gir deg sitroner, tenk positivt!

Kanskje du har prøvd disse tipsene for å snu et dårlig humør? Eller kanskje du har prøvd å øke selvfølelsen ved å tenke positive tanker? Du har sikkert også hørt at det er lurt å tenke mer balansert, ikke være så pessimistisk, men heller tenke på de lyse sidene i livet.

Da har du sikkert begynt å mistenke at det å tenke positivt sjelden fungerer mer enn på kort sikt. Og hvis du har tenkt det, så har du helt rett. Positive tanker har nemlig ingen varig virkning verken på humøret, selvtilliten, eller motivasjonen. Det finnes etter hvert mye god forskning som underbygger dette.

Jeg klarer ikke tenke positivt, det må være noe galt med meg

Vi møter mange som bebreider seg selv: “Hvis jeg ikke engang klarer dette, så må jeg være helt håpløs”. “ Det fungerer bare ikke for meg”. “Jeg kommer aldri til å bli bedre, jeg er bare sånn”.

Slik kan positiv tenkning i verste fall føre til at du føler deg verre nettopp fordi du ikke får det til, eller fordi det ikke fungerer etter hensikten.

For selv når du prøver alt du har, så klarer du likevel ikke å tenke deg ut av et dårlig humør, slutte å være nervøs for presentasjonen, eller motivere deg til å gå på trening.

Det kan føles håpløst.

Men det er ikke deg det er noe galt med. Det er nemlig ikke mulig å kontrollere tankene og følelsene våre på den måten som vårt lykke-optimiserende samfunn vil ha oss til å tro.

Og det er heller ikke verken sunt eller mulig å bare tenke positive tanker.

Tankespiraler - når positiv tenkning holder oss fanget i negative følelser

Har du noen gang blitt fanget i diskusjoner med deg selv når du prøver å overbevise deg selv om at det vil gå bra? Mange av de vi møter i klinikken forteller oss at de kan diskutere med seg selv i timevis om dagen, for og imot.

Katastrofetanker avløses av forsøk på å tenke fornuft. Så kommer det en ny katastrofeteanke: “Men hva hvis”? Deretter flere positive tanker. Så motargumenter. Frem og tilbake.

Disse tankespiralene er faktisk ofte et resultat av positiv tenkning.

For hvis du prøver å overbevise deg selv om noe du egentlig ikke tror på, vil hjernen din som regel komme med et motsvar. Og plutselig er du dratt inn i en indre dialog der du veksler mellom negative og positive tanker. For hver positive eller fornuftige tanke du drar frem, dukker det opp nye negative tanker. Det stopper ikke.

Det å prøve å overbevise deg selv med positiv tenking, kan derfor fungere mot sin hensikt. Det blir som å helle bensin på bålet.

Hjernen vår produserer tanker hele tiden, og til tross for at mange vil prøve å overbevise deg om at det er mulig, så tyder forskningen på at vi ikke kan kontrollere hvilke tanker vi får. Men heldigvis er det likevel noe vi kan gjøre. For vi kan kontrollere hvordan vi forholder oss til tankene våre. Og der ligger løsningen.

Slik “stopper” du negative tanker: Slutt å tenke positivt, la tankene være.

Hvis det å tenke positivt ikke gir bedre selvfølelse eller humør, og heller ikke gjør deg mer motivert, men tvert imot kan føre til at du føler deg dårligere og blir fanget i tankespiraler som er vanskelige å avbryte. Hva skal du så gjøre?

Slutt å prøve å snu de negative tankene. Negative tanker og bekymringer er nemlig normale, og de er ikke årsaken til dårlig psykisk helse.

Alle mennesker har flust med negative tanker hver eneste dag, men ikke alle sliter med lav selvfølelse, angst, eller depresjon. Så hva er forskjellen? Overbevisende forskning viser at de som lar tankene sine være i fred uten å gå inn i argumentasjon eller forsøk på å tenke positivt, har det bedre. De er mer tilstede i livet, og sliter i mindre grad med angst, depresjon, eller andre psykiske lidelser.

Du kan altså legge ned kampen med god samvittighet. Positive tanker har ingen varig virkning verken på humøret, psyken, selvfølelsen, eller hvor motivert du er.

Heldigvis trenger du ikke jobbe med tankene for å få bedre selvfølelse. Du trenger heller ikke tenke positivt for å komme i bedre humør, dempe angsten, gjennomføre en vanskelig oppgave, eller for å gå på trening.

Få mindre angst, økt motivasjon, og bedre selvfølelse uten positiv tenkning:

Hvis du vil bedre humøret, psyken, selvfølelsen, eller motivasjonen, skal du altså ikke tenke positivt. I stedet kan du prøve følgende:

  • Slutt å svare på negative tanker og følelser med pep-talk og positive tanker.
  • Ikke rett oppmerksomheten innover på negative tanker om deg selv.
  • Ikke rett oppmerksomheten innover på negative følelser som nedstemthet og manglende motivasjon. Du trenger ikke kjenne etter på eller analysere negative følelser for at de skal gå over. Tvert imot.
  • Ta et skritt tilbake. Prøv å legge merke til det når du kommer inn i tankespiraler der du forsøker å overbevise deg selv om at det skal gå bra, at du skal få det til, og at du er bra nok. Ofte merker du allerede etter 2-3 minutter at tankene faktisk bare går i sirkler, og at du ikke kommer noen vei. Da kan det være like greit å avslutte diskusjonen.
  • Handling er uavhengig av tanker og følelser. Du trenger ikke ha de rette følelsene eller tankene for å starte. Gå i gang med det du hadde planlagt. Ta de første stegene, og så vil humøret og motivasjonen ofte komme etter hvert. Og hvis ikke, vil du uansett sitte igjen med en bedre følelse fordi du fikk gjort noe.
  • Rett oppmerksomheten din utover mot det du holder på med og mot det som skjer rundt deg. Tanker og følelser er flyktige av natur, og regulerer seg selv hvis du lar de være i fred. Et ytre fokus lar ditt selvregulerende tankesystem jobbe fritt uten forstyrrelser.

Når du har et ytre fokus, er det fullt mulig å ha en tanke som “Jeg er en stygg taper” og likevel gå på den daten du har bestemt deg for å gå på. På samme måte er det mulig å ha en tanke om at “jeg får det ikke til” og samtidig fortsette å jobbe med en oppgave. Du kan ha tanken “jeg får angst” og likevel engasjere deg i en samtale.

Du kan engasjere deg i livet - med de tankene og følelsene du har - enten de er positive eller negative.

Fokuser på verden rundt deg i stedet for på tankene og følelsene dine. Det gjør det lettere å få gjort det du vil gjøre, og du vil også få det bedre med deg selv.

Følelser kommer og går

Selvfølelse, humør, og motivasjon fluktuerer naturlig, akkurat som stemningsleie og humør. Vi har alle dager og perioder der vi har flere negative tanker og føler oss mer slitne og nedstemte. Det er normalt.

Følelser er ferskvare, og kan ikke opprettholdes ved å gjenta positive mantra om selvaksept og positivitet. Negative tanker og følelser vil dukke opp gjennom hele livet uansett hva du gjør. Det beste er å ikke reagere på disse tankene med langvarige forsøk på å vri dem i en positiv retning. I stedet bør du prøve å holde deg til planen din, selv om den ikke føles riktig der og da.

Vær mest mulig til stede ute i verden, i dine aktiviteter og i samspill med andre, snarere enn i interne diskusjoner som du aldri kan vinne ut av. Slik gir du deg selv den beste sjansen til å komme ut av en negativ sinnstemning og leve et meningsfullt liv.

LES OGSÅ