Helseangst og fysiske symptomer - årsaker og behandling!

June 16, 2021

Krisemaksimerer du mye og ofte over symptomer som dukker opp i kroppen, og klarer du ikke å slutte å kverne på hva det kan være?

Når du har helseangst sliter du med å flytte fokus bort fra symptomer og tanker om sykdom. I stedet kverner du konstant på bekymringstanker og følger med på de fysiske symptomene. Kanskje henter du til og med frem igjen bekymringene hvis de skulle forsvinne et øyeblikk?

Det kan føles livsviktig å avklare alle symptomer som dukker opp i kroppen. Og direkte farlig å slippe taket i tankene. For hva hvis det er noe alvorlig som du burde tatt tak i?

Hva er helseangst?

Helseangst eller hypokondri er en tilstand hvor tankene og oppmerksomheten er fiksert på symptomer og tanker om sykdom mye av tiden.

Hvis du har helseangst bruker du mye tid til å kjenne etter på, sjekke, og tenke på symptomene dine. Du søker etter full sikkerhet på at symptomene ikke er farlige, og før du får det tar de som regel opp all ledig tankekapasitet.

Vanlige måter å søke trygghet, sikkerhet, eller ro på er gjennom å:

  • Google
  • Sjekke symptomer
  • Tenke beroligende tanker
  • Bestille time hos lege / spesialist
  • Be venner og familie om beroligelse
  • Lete etter bevis på at du er/ikke er syk
  • Distrahere gjennom TV/telefon

Dessverre løser ikke disse strategiene problemet fordi neste gang symptomene eller tankene kommer tilbake, er du like redd og må gjennom det hele på nytt.

Syk til det motsatte er bevist

Mange som sliter med helseangst har en overbevisning om at det er tryggest å tenke det verste. Vanlige tanker er at hvis jeg forventer det verste:

  • Er jeg forberedt.
  • Går jeg ikke glipp av viktige symptomer.
  • Kan jeg bare bli positivt overrasket.

Problemet med denne strategien er at den skaper en veldig negativ tankestil hvor du blir ekspert på å klekke ut katastrofetanker omkring de fleste symptomer på null tid. Tankene tar deg rett inn i ALS, kreft, og siste stadie med en gang du kjenner noe i kroppen.

Saken er at alle har symptomer. Det gjelder også friske mennesker. Symptomer kommer og går, og av og til kan vi ikke finne noen grunn til at vi har smerter, rykninger, svettetokter, eller er spesielt slitne.  

Hvis du skal gå ut ifra at du er syk til det motsatte er bevist hver gang du får et symptom, vil du aldri kunne slappe av. Du kommer aldri helt i mål med den strategien. Du vil aldri kunne bli helt sikker, for det er ikke mulig å være helt sikker på at man er frisk.

Årsaken til helseangst er ikke fysiske symptomer eller katastrofetanker

Bekymringstankene og symptomene er ikke problemet. Det er normalt å ha symptomer, det er normalt å ha tanker om sykdom, og det er normalt å være engstelig når man har symptomer.

Men for de fleste er tanker om sykdom bare forbigående ubehagelige tanker. De kommer og går uten å ta opp mye plass. De fleste som har symptomer og sykdomstanker får altså ikke helseangst. De unngår ikke helseangsten fordi de ikke har bekymringer eller symptomer, men fordi de ikke henger seg opp i tankene.

For å få helseangst må du holde fast på katastrofetankene og bygge opp under dem gjennom bekymring, sjekking, og grubling. Du må holde oppmerksomheten fast på symptomene og kjenne etter i kroppen.

Når sykdomsfokuset tar opp svært mye tid og oppmerksomhet, vokser angsten. Du sliter med å fokusere på andre ting, og det blir vanskelig å være tilstede på jobben, studiene, og med familie og venner.

Helseangst kan gi kroppslige symptomer

Å overfokusere på symptomer skaper kroppslig sensitivisering. Det betyr at du kan trene hjernen din til å legge lettere merke til, og føle symptomer som du allerede har sterkere. Men du kan også fremkalle nye symptomer ved å kjenne etter, fokusere på, og sjekke.

Vi ser ofte at symptomene skifter med angsten. Når du er redd for ALS vil du være oppmerksom på rykninger og muskelsvakhet, når du er redd for kreft vil du kanskje være oppmerksom på svetting, trøtthet, og smerter i området du er bekymret for. Og da vil ofte ALS-rykningene forsvinne eller komme i bakgrunnen for en periode. Du finner det du ser etter.

Hjernen din kan altså trenes opp til å bli bedre på å fange opp og kjenne visse symptomer. Å fokusere på symptomer styrker nervebaner som er knyttet opp mot smerter og symptomer. På den måten kan du også skape eller forsterke skjelving, smerter, og andre typer symptomer.

Det blir en ond sirkel eller spiral om du vil.

Ofte føles bekymringene og symptomene helt umulige å slippe taket i. Det føles helt reelt at du er syk. Denne gangen gjelder det!

Bli frisk fra helseangst med metakognitiv terapi

Hvis du sliter med helseangst skal du ikke ha vanlig samtaleterapi. Det vil sannsynligvis ikke hjelpe deg. Du trenger verktøy til å klare å droppe sjekking og overfokusering på symptomer og sykdomstanker. Metakognitiv terapi er den mest effektive behandlingen mot helseangst. De fleste blir friske eller mye bedre i løpet av 10-12 timer.

Vi hjelper deg gjerne. Du kan enkelt bestille en time i kalenderen eller melde deg på vår effektive workshop mot bekymring og angst.

No items found.
No items found.

LES OGSÅ