Kan metakognitiv terapi hjelpe deg?

May 12, 2020

Er du mer opptatt av å finne ut hva du kan gjøre for å få det bedre enn å snakke om hva som har skjedd i fortiden?

Kjenner du deg engstelig, deprimert eller har lav selvfølelse?

Bekymrer du deg overdrevet mye?

Plages du av tilbakevendende negative eller forstyrrende tanker?

Stresser det deg at du stresser for mye?

Føler du at du må distrahere deg for å få fred i hodet?

Plages du av et traume du ikke kan glemme?

Går du gjennom samtaler og hendelser fra nåtiden og fortiden om og om igjen?

Grubler du mye over at du kjenner deg sliten, nedstemt eller energiløs?

Synes du det er vanskelig å fokusere bort fra dine symptomer?

Opplever du at du har dårlig konsentrasjon og hukommelse?

Holder grubling og bekymringer deg våken om natten?

Føler du deg fraværende når du er med dine nærmeste?

Er du på jakt etter en forskningsbasert og effektiv behandlingform?

Dersom svaret på noen av disse spørsmålene er ja kan metakognitiv terapi trolig hjelpe deg.

En mer effektiv form for kognitiv terapi

Metakognitiv terapi er en videreutvikling av kognitiv terapi. Nyere forskning viser at metakognitiv terapi fungerer raskere og bedre enn kognitiv terapi i behandling av angst, depresjon, selvbildeproblematikk og traumer. I stedet for å jobbe med hver enkelt tanke og følelse, jobber vi med tankeprosesser og andre prosesser som opprettholder negative tanker og følelser. Dette gjør at behandlingen blir mer effektiv og tar kortere tid.

Ta gjerne kontakt for å få vite mer om hvordan, eller les mer på vår hjemmeside.

LES OGSÅ